ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
‘One for All, All for One’: SoMaMFyC Konferansı ve Değişim Programı Madrid 2016 [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(4): 0-0

‘One for All, All for One’: SoMaMFyC Konferansı ve Değişim Programı Madrid 2016

Saliha Şahin1
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, Ass. Dr., İstanbul

Vasco da Gama Movement (VdGM), Dünya Aile Hekimleri Organizasyonunun Avrupa kolunun (WONCA-Europe) bir çalışma grubu olup, aile hekimliği asistanları ve ilk beş yılındaki aile hekimliği uzmanları tarafından faaliyetleri yürütülmektedir. Bünyesinde araştırma, eğitim-öğretim, değişim, imaj, Avrupa ötesi olmak üzere beş farklı alt çalışma grubu bulunmaktadır. ‘Değişim’ alt çalışma grubu konferans, ön konferans, Hippocrates ve FamilyMedicine360o değişim programları ile birçok farklı ülkeden aile hekimlerini bir araya getirmektedir. Bu sene konferans değişim programlarından bir tanesi 13-20 Mart tarihlerinde İspanya’nın başkenti Madrid’de, Madrid Aile ve Toplum Hekimliği Cemiyeti (SoMaMFyC) ev sahipliğinde XVIII.Conference of Family and Community Medicine Residents öncesinde gerçekleştirildi.6 farklı ülkeden 10 katılımcı ile gerçekleşen program; ilk 3 gün birinci basamak sağlık merkezlerinin ziyareti,4.gün Universidad Rey Juan Carlos’ta konferansa katılım ve VdGM için ayrılan oturumda sunum yapılması, 5.gün Hospital Universitario12 de Octubre pediatrik acil servis ziyareti ve sosyal aktivitelerden oluşuyordu. Bu çalışma, değişim programı ile ilgili gözlem ve deneyimlerin paylaşılmasını amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: SoMaMFyC 2016, konferans değişim Madrid

‘One for All, All for One’: SoMaMFyC Conference and Exchange Programme Madrid 2016

Saliha Şahin1
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, Ass. Dr., İstanbul

Vasco de Gama Movement(VdGM) is a working group of Organization of World Family Doctors’ division of Europe and it is run by family medicine trainees and specialist in their first 5 years.VdGM includes 5 different working subgroups; research, education-training, exchange, image and beyond Europe.Various Exchange programmes like conference, preconference, Hippocrates and FamilyMedicine360oare organized by Exchange subgroup and it aims to gather family doctors from various countries. This year one of these conference Exchange programmes hold in Madrid capital of Spain on 13 to 20 March before XVIII. Conference of Family and Community Medicine Residents and hosted by Soceity of Madrid of Family and Community Medicine (SoMaMFyC). The programme which has 10 participants from 6 different countries included primary care centers visit first three days, conference attendence in University of Rey Juan Carlos and make a presentation in section special for VdGM on 4th day, pediatric emergency room visit in HospitalUniversitario12 de Octubre on 5th day and social activities. This study aims to share observations and experiences regarding this Exchange programme.

Keywords: SoMaMFyC 2016, Conference Exchange Madrid

Saliha Şahin. ‘One for All, All for One’: SoMaMFyC Conference and Exchange Programme Madrid 2016. Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(4): 0-0
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale