ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Aile hekimliği uygulamasıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşuna başvuru sebeplerinde olan değişiklikler [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(4): 141-151 | DOI: 10.15511/tahd.16.04141

Aile hekimliği uygulamasıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşuna başvuru sebeplerinde olan değişiklikler

Yıldız Atadağ1, Abdulkadir Aydın2, Didem Kaya3, Hatice Dilber Köşker4, Fatih Başak5, Sema Uşak6
1Gaziantep Şahinbey Bağlarbaşı Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Uzm. Dr., Gaziantep
2İstanbul Ümraniye Adem Yavuz Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Uzm. Dr., İstanbu
3İstanbul Üsküdar 23 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Uzm. Dr., İstanbul
4İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, Ass. Dr., İstanbul
5İstanbul Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, Uzm. Dr., İstanbul
6İstanbul Ümranıye Eğıtım Ve Araştirma Hastanesı, İç Hastalıkları, Doç. Dr., İstanbul

Amaç: Çalışmamızda Sağlık Bakanlığının “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” kapsamında yaptığı değişikliklerden biri olan Aile Hekimliği Uygulaması (AHU) ile hastaların hastanelere olan başvurularının niteliklerinde değişiklik olup olmadığına dair değerlendirme yapılmak istenmiştir. Aile hekimlerinin muayenesi ve tetkikleriyle de yönetebileceği hastalık gruplarında değişiklik varsa bunların hangi yönde olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Materyal ve Metod: Değerlendirme dönemi olarak İstanbul’da başlanan AHU öncesi ve sonrası iki dönem seçildi. AHU öncesi dönem 2007-2010 yılları, AHU sonrası dönem 2011-2014 yılları arası dörder yıllık periyotlar olarak alındı. Aile hekimliği uzmanlık eğitiminde zorunlu rotasyon yapılan branş poliklinikleri ve ek olarak acil servis de olmak üzere sekiz adet branştaki en sık saptanan tanılar değerlendirmeye alındı. Bulgular: Ayrı ayrı branşlarda incelemeye alınan tanı grubu oranlarına ve nüfusa göre düzeltme uygulandığında AHU sonrası dönemde önceki döneme göre anlamlı olarak daha düşük oranda konulmuş tanılar saptanmıştır. Bu anlamlı düşüş iç hastalıklarında 10 tanının 5’inde; kardiyolojide 10 tanının 1’inde; psikiyatride 12 tanının hiçbirinde; genel cerrahide 14 tanının 3’ünde; göğüs hastalıklarında 9 tanının 5’inde; kadın hastalıkları ve doğumda 9 tanının 2’sinde; pediatride 11 tanının 1’inde; acil serviste ise 12 tanının 2’sinde olmuştur. Sonuç: Ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Projesinin temel adımlarından biri olan Aile Hekimliği Uygulamasındaki yapılanma için bunun olduğu diğer ülkelerdeki örneklere bakılarak, sistemdeki sağlık çalışanlarının ve halkın da görüşleri alınarak mevcut sağlık sistemimize adaptasyon çalışmaları yaparak eksiklerin giderilmesiyle daha işleyişli ve memnuniyet artırıcı bir sistem olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği, Sevk ve konsültasyon, Birinci basamak bakım

Changes in causes of admission to tertiary health care center with family medicine implementation

Yıldız Atadağ1, Abdulkadir Aydın2, Didem Kaya3, Hatice Dilber Köşker4, Fatih Başak5, Sema Uşak6
1Gaziantep Şahinbey Bağlarbaşı Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Uzm. Dr., Gaziantep
2İstanbul Ümraniye Adem Yavuz Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Uzm. Dr., İstanbu
3İstanbul Üsküdar 23 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Uzm. Dr., İstanbul
4İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, Ass. Dr., İstanbul
5İstanbul Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, Uzm. Dr., İstanbul
6İstanbul Ümranıye Eğıtım Ve Araştirma Hastanesı, İç Hastalıkları, Doç. Dr., İstanbul

Aim: Our study attempted to assess whether any changes have occurred in the reasons for patients’ hospital applications with regard to family medicine implementation (FMI), which is one of the changes that the Ministry of Health carried out within the scope of the Health Transformation Project. Efforts were made to determine the direction of any changes in disease groups, especially those patients whose family physicians can manage their problems with the physician’s range of examinations and tests. Methods: For the study assessment period, two periods before and after the FMI in Istanbul were selected. The period before the FMI was taken as the four years between 2007 and 2010 and the period after the FMI was the four-year period from 2011 and 2014. Our assessments included the diagnoses most frequently made in eight clinics, including the branches in which compulsory rotations are conducted within the scope of the specialty training in family medicine and emergency department. Results: The number of diagnoses groups assessed in different medical areas and the number of diagnoses that were made were significantly less in the post-FMI period when compared with the pre-FMI period after an adjustment was made in terms of population: 1) Five of 10 diagnoses were in internal medicine; 2) one of 10 in cardiology; 3) none of 12 in psychiatry; 4) three of 14 in general surgery; 5) five of nine in chest diseases; 6) two of nine in gynecology and obstetrics; 7) one of 11 in pediatrics, and; 8) two of 12 in emergency. Conclusion: After this study, it appears that FMI, which is one of the fundamental steps within the scope of the health transformation project in Turkey, will be a more efficient and satisfying system for evaluating the system in other countries that perform the FMI. Taking the opinions of the health care personnel and the public community within that system and making up any deficiencies through an adaptation suitable for Turkey will be of top priority.

Keywords: Family Medicine; Referral and Consultation; Primary Health Care

Yıldız Atadağ, Abdulkadir Aydın, Didem Kaya, Hatice Dilber Köşker, Fatih Başak, Sema Uşak. Changes in causes of admission to tertiary health care center with family medicine implementation. Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(4): 141-151
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale