ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Neonatal Sepsisli Olguların Retrospektif İncelenmesi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(1): 18-23

Neonatal Sepsisli Olguların Retrospektif İncelenmesi

Handan Aksoy1, Ekrem Orbay1, Yasemin Akın2, Ayça Vitrinel3
1Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
3Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, neonatal sepsis, risk faktörleri

A RETROSPECTIVE STUDY OF CASES WITH NEONATAL SEPSIS

Handan Aksoy1, Ekrem Orbay1, Yasemin Akın2, Ayça Vitrinel3
1Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
3Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Doç. Dr.

Keywords: Newborn, neonatal sepsis, risk factors

Handan Aksoy, Ekrem Orbay, Yasemin Akın, Ayça Vitrinel. A RETROSPECTIVE STUDY OF CASES WITH NEONATAL SEPSIS. Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(1): 18-23
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale