ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Modern Tıbbın Yeniden Keşfettiği Bir Alternatif Tedavi Metodu: Hirudoterapi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(4): 177-179

Modern Tıbbın Yeniden Keşfettiği Bir Alternatif Tedavi Metodu: Hirudoterapi

Mübin Hoşnuter1, Nejat Demircan2, Murat Ünalacak2, Eksal Kargı1, Erol Aktunç2, Orhan Babucçu1
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr.
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Hirudoterapi, sülükle tedavi, sülük

AN ALTERNATIVE TREATMENT METHOD REDISCOVERED BY MODERN MEDICINE: HIRUDOTERAPY

Mübin Hoşnuter1, Nejat Demircan2, Murat Ünalacak2, Eksal Kargı1, Erol Aktunç2, Orhan Babucçu1
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr.
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr.

Keywords: Hirudotherapy, leechtherapy, leech

Mübin Hoşnuter, Nejat Demircan, Murat Ünalacak, Eksal Kargı, Erol Aktunç, Orhan Babucçu. AN ALTERNATIVE TREATMENT METHOD REDISCOVERED BY MODERN MEDICINE: HIRUDOTERAPY. Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(4): 177-179
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale