ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Tip 2 diabetes mellitus ve obez hastaların anksiyete ve depresif bozukluk açısından karşılaştırmalı değerlendirilmesi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(1): 22-25 | DOI: 10.2399/tahd.10.022

Tip 2 diabetes mellitus ve obez hastaların anksiyete ve depresif bozukluk açısından karşılaştırmalı değerlendirilmesi

Ava Şirin Tav1, Yarkın Özenli1, Aydan Ünsal2, A.Kürşad Özşahin3
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Psikiyatri Uzmanı, Adana
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Adana
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., Adana

Anahtar Kelimeler: Diyabet, obezite, depresyon, anksiyete.

A comparative assessment of patients with type 2 diabetes and obesity for depression and anxiety

Ava Şirin Tav1, Yarkın Özenli1, Aydan Ünsal2, A.Kürşad Özşahin3
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Psikiyatri Uzmanı, Adana
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Adana
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., Adana

Keywords: Diabetes, obesity, depression, anxiety.

Ava Şirin Tav, Yarkın Özenli, Aydan Ünsal, A.Kürşad Özşahin. A comparative assessment of patients with type 2 diabetes and obesity for depression and anxiety. Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(1): 22-25
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale