ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Halsizlik, yorgunluk yakınması ile başvuran ve transaminaz enzim yüksekliği saptanan miyopatili hasta [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(2): 96-99 | DOI: 10.2399/tahd.10.096

Halsizlik, yorgunluk yakınması ile başvuran ve transaminaz enzim yüksekliği saptanan miyopatili hasta

Ümit Aydoğan1, Halil Akbulut2, Yusuf Çetin Doğaner2, Oktay Sarı3, Zülfikar Polat4, Kenan Sağlam5
1GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Ankara
2GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencisi, Asistan Dr., Ankara
3GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Ankara
4GATA Gastroenteroloji Bilim Dalı, Gastroenteroloji Uzmanı, Ankara
5GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Uzmanı, Prof. Dr., Ankara

Anahtar Kelimeler: Transaminaz yüksekliği, miyopati, nörolojik kas hastalıkları.

A myopathic patient with high transaminase enzyme levels and complaints of malaise and fatigue

Ümit Aydoğan1, Halil Akbulut2, Yusuf Çetin Doğaner2, Oktay Sarı3, Zülfikar Polat4, Kenan Sağlam5
1GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Ankara
2GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencisi, Asistan Dr., Ankara
3GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Ankara
4GATA Gastroenteroloji Bilim Dalı, Gastroenteroloji Uzmanı, Ankara
5GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Uzmanı, Prof. Dr., Ankara

Keywords: High transaminase enzyme levels, myopathy, neurological muscle diseases.

Ümit Aydoğan, Halil Akbulut, Yusuf Çetin Doğaner, Oktay Sarı, Zülfikar Polat, Kenan Sağlam. A myopathic patient with high transaminase enzyme levels and complaints of malaise and fatigue. Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(2): 96-99
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale