ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Yastayız! [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(2): 53-53 | DOI: 10.2399/tahd.14.00053

Yastayız!

Okay Başak1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Aydın


We are in mourning!

Okay Başak1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Aydın


Okay Başak. We are in mourning!. Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(2): 53-53
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale