ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Larva debridman tedavisi (LDT) [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(4): 188-191 | DOI: 10.2399/tahd.10.188

Larva debridman tedavisi (LDT)

Erdal Polat1, Hüseyin Çakan2, Turgut İpek3
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Tıp Bilimleri Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahı Anabilim Dalı, Prof. Dr., İstanbul

Anahtar Kelimeler: Lucilia sericata, larva, yara ve larva debridman tedavisi.

Larva debridement therapy (LDT)

Erdal Polat1, Hüseyin Çakan2, Turgut İpek3
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Tıp Bilimleri Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahı Anabilim Dalı, Prof. Dr., İstanbul

Keywords: Lucilia sericata, larva, wound and larva debridement therapy.

Erdal Polat, Hüseyin Çakan, Turgut İpek. Larva debridement therapy (LDT). Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(4): 188-191
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale