ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
93 AKUT ROMATİZMAL ATEŞ OLGUSUNUN KLİNİK VE EPİDEMİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(1): 21-24

93 AKUT ROMATİZMAL ATEŞ OLGUSUNUN KLİNİK VE EPİDEMİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ

Suna Tuzcu1, E.Zeynep Tuzcular Vural2, Ayça Vitrinel3, Doğan Çorbacıoğlu4
1Kanlıca Ana Çocuk Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Haydarpaşa Numune Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
3Haydarpaşa Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef Muavini, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.
4Haydarpaşa Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Akut romatizmal ateş, epidemiyolojik özellikler, artrit

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGIC EVALUATION OF 93 ACUTE RHEUMATIC FEVER CASES

Suna Tuzcu1, E.Zeynep Tuzcular Vural2, Ayça Vitrinel3, Doğan Çorbacıoğlu4
1Kanlıca Ana Çocuk Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Haydarpaşa Numune Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
3Haydarpaşa Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef Muavini, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.
4Haydarpaşa Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.

Keywords: Acute rheumatic fever, epidemiologic features, arthritis

Suna Tuzcu, E.Zeynep Tuzcular Vural, Ayça Vitrinel, Doğan Çorbacıoğlu. CLINICAL AND EPIDEMIOLOGIC EVALUATION OF 93 ACUTE RHEUMATIC FEVER CASES. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(1): 21-24
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale