ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Doğum Sonrası Aile Planlaması Danışmanlığı ve Sonuçları [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(4): 153-156

Doğum Sonrası Aile Planlaması Danışmanlığı ve Sonuçları

E. Zeynep Tuzcular Vural1, Işık Gönenç2, Nurettin Aka3, Gültekin Köse4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Do¤um Kliniği Şef Muavini, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Do¤um Kliniği Şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Postpartum, aile planlaması, danışmanlık

POSTPARTUM FAMILY PLANNING COUNSELLING AND RESULTS

E. Zeynep Tuzcular Vural1, Işık Gönenç2, Nurettin Aka3, Gültekin Köse4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Do¤um Kliniği Şef Muavini, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Do¤um Kliniği Şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

Keywords: Postpartum, family planning, counselling

E. Zeynep Tuzcular Vural, Işık Gönenç, Nurettin Aka, Gültekin Köse. POSTPARTUM FAMILY PLANNING COUNSELLING AND RESULTS. Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(4): 153-156
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale