ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Öğretmenlerin sigara bırakma davranışlarının transteorik modele göre incelenmesi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(3): 142-148 | DOI: 10.2399/tahd.08.142

Öğretmenlerin sigara bırakma davranışlarının transteorik modele göre incelenmesi

Erkan Melih Şahin1, Zafer Tunç2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Çanakkale
2Pehlivanköy Sağlık Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Kırklareli

Anahtar Kelimeler: Sigara bırakma, öğretmen, transteorik model, Edirne, Türkiye.

Teachers’ smoking cessation behaviors according to transtheoretical model

Erkan Melih Şahin1, Zafer Tunç2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Çanakkale
2Pehlivanköy Sağlık Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Kırklareli

Keywords: Quitting smoking, teachers, transtheoretical model, Edirne, Turkey.

Erkan Melih Şahin, Zafer Tunç. Teachers’ smoking cessation behaviors according to transtheoretical model. Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(3): 142-148
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale