ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
İKİ FARKLI DÖNEME AİT OTOPSİ MATERYALİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: 1705 OLGUNUN ANALİZİ* [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(1): 24-28

İKİ FARKLI DÖNEME AİT OTOPSİ MATERYALİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: 1705 OLGUNUN ANALİZİ*

Şennur İlvan1, Sergülen Dervişoğlu2, Işıl Pakiş3, Elif Ülker Akyıldız3, Cuyan Demirkesen2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşla Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Patoloji Uzmanı.
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Doç. Dr.
3İstanbul Adli Tıp Kurumu, Patoloji Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Otopsi, klinikopatolojik ilişki, hastalık spektrumu.

THE COMPARISON OF AUTOPSY MATERIAL RECEIVED IN TWO DIFFERENT TIME PERIODS:ANALYSIS OF 1705 CASES

Şennur İlvan1, Sergülen Dervişoğlu2, Işıl Pakiş3, Elif Ülker Akyıldız3, Cuyan Demirkesen2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşla Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Patoloji Uzmanı.
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Doç. Dr.
3İstanbul Adli Tıp Kurumu, Patoloji Uzmanı.

Keywords: Autopsy, clinico pathologic correlation, spectrum of diseases

Şennur İlvan, Sergülen Dervişoğlu, Işıl Pakiş, Elif Ülker Akyıldız, Cuyan Demirkesen. THE COMPARISON OF AUTOPSY MATERIAL RECEIVED IN TWO DIFFERENT TIME PERIODS:ANALYSIS OF 1705 CASES. Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(1): 24-28
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale