ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Periton ve Bağırsak Tüberkülozu [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(1): 32-35

Periton ve Bağırsak Tüberkülozu

Günay Gürleyik1, Abdullah Sağlam2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Kliniği, Genel Cerrahi Uzmanı.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Kliniği, Genel Cerrahi Uzmanı, Prof. Dr.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, peritonit, gastrointestinal sistem, tanı, medikal ve cerrahi tedavi

PERITONEAL AND INTESTINAL TUBERCULOSIS

Günay Gürleyik1, Abdullah Sağlam2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Kliniği, Genel Cerrahi Uzmanı.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Kliniği, Genel Cerrahi Uzmanı, Prof. Dr.

Keywords: Tuberculosis, peritoneum, gastrointestinal system, diagnosis, medical and surgical treatment

Günay Gürleyik, Abdullah Sağlam. PERITONEAL AND INTESTINAL TUBERCULOSIS. Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(1): 32-35
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale