ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
*BURSA 1 NO’LU ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI MERKEZİ HİZMET BÖLGESİNDEKİ GEBELERDE ANEMİ PREVALANSI [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2000; 4(1): 11-15

*BURSA 1 NO’LU ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI MERKEZİ HİZMET BÖLGESİNDEKİ GEBELERDE ANEMİ PREVALANSI

Neşe Akın1, Deniz Bozkırlı2, Naza Bilgel3
1Bursa 1 No’lu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı
2Bursa Sağlık Müdürlüğü İletişim Merkezi, Pratisyen Hekim
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Prof. Dr.

Anahtar Kelimeler: Anemi, gebelik, hemoglobin

PREVALENCE OF ANEMIA IN PREGNANT WOMEN LIVING IN THE REGION OF THE 1st MOTHER AND CHILD HEALTH AND FAMILY PLANNING CENTER OF BURSA

Neşe Akın1, Deniz Bozkırlı2, Naza Bilgel3
1Bursa 1 No’lu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı
2Bursa Sağlık Müdürlüğü İletişim Merkezi, Pratisyen Hekim
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Prof. Dr.

Keywords: Anemia, pregnancy, hemoglobin

Neşe Akın, Deniz Bozkırlı, Naza Bilgel. PREVALENCE OF ANEMIA IN PREGNANT WOMEN LIVING IN THE REGION OF THE 1st MOTHER AND CHILD HEALTH AND FAMILY PLANNING CENTER OF BURSA. Türk Aile Hek Derg. 2000; 4(1): 11-15
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale