ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Asemptomatik akut aort diseksiyonu: Sessiz tehlike [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(4): 178-180 | DOI: 10.2399/tahd.12.09609

Asemptomatik akut aort diseksiyonu: Sessiz tehlike

Halil İbrahim Erdoğan1, Oğuzhan Yıldırım1, Enes Elvin Gül2, Hakan Akıllı3
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Dr., Konya
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Konya

Anahtar Kelimeler: Aort diseksiyonu, acil servis, asemptomatik

Asymptomatic acute ascending aortic dissection: silent danger

Halil İbrahim Erdoğan1, Oğuzhan Yıldırım1, Enes Elvin Gül2, Hakan Akıllı3
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Dr., Konya
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Konya

Keywords: Aortic dissection, emergency service, asymptomatic

Halil İbrahim Erdoğan, Oğuzhan Yıldırım, Enes Elvin Gül, Hakan Akıllı. Asymptomatic acute ascending aortic dissection: silent danger. Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(4): 178-180
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale