ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Esansiyel Hipertansiyon Hastalarında Sosyo-ekonomik Düzey Farklılığı ve İlaç Uyuncu [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(4): 165-171

Esansiyel Hipertansiyon Hastalarında Sosyo-ekonomik Düzey Farklılığı ve İlaç Uyuncu

U. Güney Özer Ergün1, M.Yaşar Yıldırım2, Nazan Alparslan3
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Öğretim Görevlisi.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Dahiliye Klinik Şefi, Kardiyoloji Uzmanı.
3Çukurova Üniversitesi Tıp fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Biyoistatistik Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Esansiyel hipertansiyon, sosyo-ekonomik düzey, ilaç uyuncu, hasta bilgilenimi.

DRUG COMPLIANCE AND THE SOCIO-ECONOMIC LEVEL DIFFERENCE IN THE ESSENTIALLY HYPERTENSIVE PATIENTS

U. Güney Özer Ergün1, M.Yaşar Yıldırım2, Nazan Alparslan3
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Öğretim Görevlisi.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Dahiliye Klinik Şefi, Kardiyoloji Uzmanı.
3Çukurova Üniversitesi Tıp fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Biyoistatistik Uzmanı.

Keywords: Essential hypertension, socio-economic level, drug compliance, patient information

U. Güney Özer Ergün, M.Yaşar Yıldırım, Nazan Alparslan. DRUG COMPLIANCE AND THE SOCIO-ECONOMIC LEVEL DIFFERENCE IN THE ESSENTIALLY HYPERTENSIVE PATIENTS. Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(4): 165-171
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale