ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
GELİŞEN TEKNOLOJİ VE TIP [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(1): 43-45

GELİŞEN TEKNOLOJİ VE TIP

Efe Onganer1
Haydarpaşa Numune Hastanesi, Aile Hekimliği Asistanı

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, tıp, gelişmeler

ADVANCED TECHNOLOGY AND MEDICINE

Efe Onganer1
Haydarpaşa Numune Hastanesi, Aile Hekimliği Asistanı

Keywords: Technology, medicine, development

Efe Onganer. ADVANCED TECHNOLOGY AND MEDICINE. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(1): 43-45
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale