ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Birinci basamakta kırmızı göze genel yaklaşım [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(2): 77-85 | DOI: 10.2399/tahd.10.077

Birinci basamakta kırmızı göze genel yaklaşım

Ümit Aydoğan1, Y.Çetin Doğaner2, Halil Akbulut2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Asistan Dr., Ankara

Anahtar Kelimeler: Kırmızı göz, konjonktivit, birinci basamak.

General approach to red eye in primary care

Ümit Aydoğan1, Y.Çetin Doğaner2, Halil Akbulut2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Asistan Dr., Ankara

Keywords: Red eye, conjonctivitis, primary care.

Ümit Aydoğan, Y.Çetin Doğaner, Halil Akbulut. General approach to red eye in primary care. Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(2): 77-85
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale