ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TURKISH JOURNAL OF FAMILY PRACTICE - Türk Aile Hek Derg: 11 (4)
Volume: 11  Issue: 4 - 2007
1.PRINCIPLES OF IMMUNIZATION
Ayça Vitrinel, Gülay Çiler Erdağ
Pages 149 - 153
Tıp alanındaki tüm ilerlemelere rağmen, enfeksiyon hastalıkları, dünyadaki önemlerini korumaktadır. Bu hastalıklarla savaşta, en etkili, güvenli ve ekonomik yol, hastalıkların kontrol altına alınmasını sağlayan aşılardır. Çok sayıda aşının kullanıma girmesine rağmen; ülkelerin sosyo-ekonomik koşulları, belirli enfeksiyon hastalıklarının sıklığı, ülkelerin kendi aşı takvimlerini oluşturmalarına neden olmaktadır. Bu yazıda aşılama ilkeleri yalın bir şekilde açıklanmaya çalışılmış; birinci basamakta hizmet veren aile hekimleri ile, esas görevlerinin koruyucu hekimlik olduğunu hiç bir zaman unutmamaları gereken çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları için yol gösterici olması amaçlanmıştır.
Despite all improvements in medicine, infectious diseases have always been one of the major health problems in the world. The control of infectious diseases by vaccines is the most effective, safe and cost-effective means of coping with these diseases. Although there are lots of vaccines in use, social and economic conditions and status of the countries and the incidence of certain infectious diseases lead countries to establish their own vaccine schedules. This article, aimes to explain the basic principles of immunization for family medicine specialists, general practitioners and pediatricians, whose first duty is to give preventive care services.

2.ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE AND C-REACTIVE PROTEIN: ARE THEY STILL WORTHWHILE?
Uygur Aysalar, Sunay Sandıkçı, Ersin Akpınar, Esra Saatçi
Pages 154 - 162
Abstract |Full Text PDF

3.NVESTIGATION OF BREAST CANCER RISK FACTORS AMONG PATIENTS WHO VISITED THE BREAST DISEASES OUTPATIENT CLINIC OF GATA
Levent Özdemir, Ömer Faruk Tekbaş, Muhammed Erdal, Müjdat Balkan, Ercan Göçgeldi, Kenan Sağlam
Pages 163 - 167
Abstract |Full Text PDF

4.
Hippokrates Programı: Avrupa’da Alan Uygulaması Deneyimi

Pages 170 - 171
Abstract |Full Text PDF

5.ACUTE VIRAL HEPATITIS A
İsmail Hamdi Kara
Pages 177 - 184
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale