ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Nazogastrik sonda malpozisyonu: Olgu sunumu [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(3): 160-162 | DOI: 10.15511/tahd.15.02160

Nazogastrik sonda malpozisyonu: Olgu sunumu

Serdar Özdemir1, Tuba Cimilli Öztürk2, Oktay Öcal3, Yasin Metiner1, Özge Ecmel Onur4
1İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Dr., İstanbul
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Uzm. Dr., İstanbul,
3İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Uzm. Dr., İstanbul
4Marmara Üniversitesi Pendik Eğt. ve Arş. Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Doç. Dr., İstanbul

Enteral beslenme ağız yoluyla beslenemeyenlerde alternatif bir yoldur. Bu yol ile beslenen hastalarda enteral beslenme tüplerinin komplikasyonları unutulmamalıdır. Potansiyel komplikasyonlar arasında yerleştirme hataları mortal sonuçlara yol açması açısından önemli bir yere sahiptir. Tüp yerinin uygunluğu beslenmeye başlanmadan önce doğrulanmalıdır. Bu amaçla oskültasyon dışında kapnografi veya mide aspiratının pH değerlendirilmesi gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir. Ancak enteral tüp yerinin kontrolünde altın standart radyolojik görüntülemedir. Evde bakım hizmetleri sırasında nazogastrik sonda değiştirilmesi etkin bir kontrol yapılarak gerçekleştirilmelidir. Olgumuzda olduğu gibi, beslenme tüplerinin yanlış yerleştirilmesi ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. 84 yaşında erkek hastada nazogastrik sonda ile beslenme sonrası nefes darlığı yakınması gelişmiş; öyküde, başvurudan bir gün önce nazogastrik sondanın değiştirildiği öğrenilmiştir. Fizik muayene ve laboratuvar sonuçları nedeni ile klinik olarak pnömoni düşünülen hastaya çekilen akciğer grafisinde sağ akciğerde yaygın pnömonik infiltrasyon ile birlikte nazogastrik sondanın sağ akciğerde olduğu izlenmiştir. Hasta yapılan tedavilere yanıt vermeyerek aspirasyon pnömonisine bağlı septik şok nedeni ile kaybedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enteral beslenme, nazogastrik sonda, aspirasyon pnömonisi.

Nasogastric tube malposition: a case report

Serdar Özdemir1, Tuba Cimilli Öztürk2, Oktay Öcal3, Yasin Metiner1, Özge Ecmel Onur4
1İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Dr., İstanbul
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Uzm. Dr., İstanbul,
3İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Uzm. Dr., İstanbul
4Marmara Üniversitesi Pendik Eğt. ve Arş. Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Doç. Dr., İstanbul

Enteral nutrition is an alternative method for patients who cannot be fed by mouth. However in these patients complications of enteral feeding tubes should always be taken into consideration. Among the possible complications, tube misplacement is particularly important because it may lead to mortal consequences. Before starting to feed, the position of the tube should be confirmed. There are various methods other than auscultation that can be used for this purpose; such as pH evaluation of gastric aspirate or capnography. However, the gold standard method is radiologic imaging. Therefore replacement of the tubes by the home care services should be performed very cautiously and the position should be confirmed effectively. Misplacement of feeding tubes can have mortal consequences as in our case. Eighty four years old male patient who had developed shortness of breath after feeding by nasogastric tube admitted to hospital. It was learned that his nasogastric tube had been changed at home the day before the symptoms had started. Pneumonia was suspected clinically with physical examination and laboratory results. Chest X-ray revealed diffuse pneumonia on the right side and the nasogastric tube was also observed at the right bronchus. The patient did not respond the treatment and died due to septic shock related with aspiration pneumonia.

Keywords: Enteral nutrition, nasogastric intubation, aspiration pneumonia.

Serdar Özdemir, Tuba Cimilli Öztürk, Oktay Öcal, Yasin Metiner, Özge Ecmel Onur. Nasogastric tube malposition: a case report. Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(3): 160-162
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale