ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 19 (3)
Cilt: 19  Sayı: 3 - 2015
HABER
1.
Ülkemizin ilk Vasco da Gama Hareketi Konferans Değişim Programı Adana’da düzenlendi

Sayfa 0
Makale Özeti

KLINIK MAKALE
2.
WONCA Avrupa Kongresi yaklaşırken…
WONCA Europe Conference approaching…
Okay Başak
doi: 10.15511/tahd.15.02108  Sayfalar 108 - 109
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
3.
Koroner arter hastalığında risk belirleyici yeni parametreler
Novel parameters determining the risk of coronary artery disease
Yusuf Çetin Doğaner, Ümit Aydoğan, Oktay Sarı
doi: 10.15511/tahd.15.02110  Sayfalar 110 - 111
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
4.
Bir üniversite hastanesi örnekleminde hastaların periyodik sağlık muayenesi hakkındaki farkındalıkları
The awareness of patients regarding periodical health examination within a sample from a university hospital
Fisun Sözen, Sinem Aydemir, Altuğ Kut
doi: 10.15511/tahd.15.02112  Sayfalar 112 - 121

5.
Obezitenin benlik saygısı ve beden algısı üzerine etkisi
The impact of obesity on self esteem and body image
Pınar Hamurcu, Can Öner, Berrin Telatar, Şahin Yeşildağ
doi: 10.15511/tahd.15.02122  Sayfalar 122 - 128

6.
Sigarayı bırakmanın solunum işlevleri üzerine etkisi
Effect of smoking cessation on the respiratory functions
Nisa Çetin Kargın, Kamile Marakoğlu
doi: 10.15511/tahd.15.02129  Sayfalar 129 - 133

KLINIK MAKALE
7.
6. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri - Bölüm: I
Abstracts presented at the Sixth Family Medicine Resarch Days in 6-9 November 2014, Ankara, Turkey

doi: 10.15511/tahd.15.02134  Sayfalar 134 - 171
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
8.
Nazogastrik sonda malpozisyonu: Olgu sunumu
Nasogastric tube malposition: a case report
Serdar Özdemir, Tuba Cimilli Öztürk, Oktay Öcal, Yasin Metiner, Özge Ecmel Onur
doi: 10.15511/tahd.15.02160  Sayfalar 160 - 162

LookUs & Online Makale