ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Kanser taramaları: İhtilaflar [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(3): 118-122 | DOI: 10.15511/tahd.17.00396

Kanser taramaları: İhtilaflar

Emrah Ersoy1, Esra Saatçi2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uz. Dr., Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Adana

Tarama erken tanı ve erken tedavi bağlamında birinci basamak uy-gulamalarının önemli bir bileşenidir. Ancak hastayı taramaya gerek olup olmadığı ve en uygun tarama yöntemini seçme konusu aile he-kimleri için zorlayıcı olabilir. Klinik çalışmalar uluslararası rehberleri oluşturmak için tarama yöntemleri hakkında güçlü kanıt sağlamasına rağmen, çeşitli tarama testlerine ilişkin faydalar ve zararlarla ilgili kesin veriler sağlanamamıştır ve uluslararası öneriler arasında ihtilaflar söz konusudur. Bu derlemenin amacı kanser taramaları hak-kında kılavuzlar arası ihtilafları incelemek, hasta/ birey için en iyi kararı verirken kar-zarar ilişkisinin göz önünde bulundurulmasının önemini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, tarama, kanserler

Cancer screening: Controversies

Emrah Ersoy1, Esra Saatçi2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uz. Dr., Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Adana

Screening is an important component of primary care practice in the context of early diagnosis and early treatment. However, question of whether to screen patients and choose the most appropriate screening method can be challenging for family physicians. Although clinical studies are there to provide strong evidence about screening methods to clarify international guidelines, robust data on benefits and harms regarding several screening tests are still lacking, and international recommendations are conflicting. This review examines the controversies in cancer screening among the guidelines and emphasizes the importance of considering the profit-loss relationship while making the best decision for the patient/individual.

Keywords: Family medicine, screening, cancers

Emrah Ersoy, Esra Saatçi. Cancer screening: Controversies. Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(3): 118-122
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale