ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 21 (3)
Cilt: 21  Sayı: 3 - 2017
KLINIK MAKALE
1.
16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi’nin ardından
Following the 16th National Family Medicine Congress
Serdar Öztora
doi: 10.15511/tahd.17.00390  Sayfa 90
Makale Özeti

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi 2015 yılı Özürlü Sağlık Kuruluna başvuran olguların incelenmesi
Analysis of cases referred to the Disability Board of Inonu University Turgut Ozal Medical Center in 2015
Hilal Baltacı, Burcu Kayhan Tetik, Engin Burak Selçuk, Mustafa Baltacı
doi: 10.15511/tahd.17.00391  Sayfalar 91 - 100

3.
Aile Hekimliği uygulamasında hekim hareketliliği: Tokat ili örneği
Physicians mobility in family medicine practice: Example of Tokat province
Yunus Emre Bulut, Rıza Çıtıl, Alper Yalın
doi: 10.15511/tahd.17.00301  Sayfalar 101 - 108

4.
Pnömoni tanısı ile hastanede yatarak tedavi gören yaşlı hastaların prognozunun yaş gruplarına göre incelenmesi
Analysis of prognosis in hospitalized elderly patients with pneumonia according to age groups
Ayşegül Albay, Bengü Şaylan, Hacer Sali Çakır, Sema Basat, Şeyma Başlılar, Nesrin Sarıman
doi: 10.15511/tahd.17.00317  Sayfalar 109 - 117

DERLEME
5.
Kanser taramaları: İhtilaflar
Cancer screening: Controversies
Emrah Ersoy, Esra Saatçi
doi: 10.15511/tahd.17.00396  Sayfalar 118 - 122

OLGU SUNUMU
6.
Maligniteyi taklit eden asemptomatik bir tüberküloz olgusu
An asymptomatic case of tuberculosis mimicking malignancy
Fatih Üzer, Ömer Özbudak
doi: 10.15511/tahd.17.00327  Sayfalar 123 - 127

EDITÖRE MEKTUP
7.
Predatör dergilere dikkat
Attention to predatory journal
Mustafa Kürşat Şahin, Füsun Ayşin Artıran İğde, Mustafa Fevzi Dikici
doi: 10.15511/tahd.17.00302  Sayfalar 128 - 131
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale