ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Orta Anadolu’da Boğazlıyan Bölgesi’nde buşon görülme sıklığı [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(1): 2-4 | DOI: 10.2399/tahd.14.52971

Orta Anadolu’da Boğazlıyan Bölgesi’nde buşon görülme sıklığı

Ali Yüksel1
Boğazlıyan Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Dr., Yozgat

Amaç: Boğazlıyan ve çevresinde yaşayan nüfusta buşon görülme sıklığını, buşon olgularının bazı klinik ve demografik özelliklerini tespit etmek. Yöntem: Mayıs 2012-Mayıs 2013 tarihleri arasında Kulak Burun Boğaz polikliniğine başvuran ve otoskopik değerlendirme yapılan 8203 hasta çalışmaya alındı. Buşon birikiminin varlığı ve etkilenen kulak saptandı; yaşa ve cinsiyete göre irdelendi. Buşon dışında yabancı cisimlerle ilgili bilgiler de kayıt edildi. Bulgular: 8203 hastanın 1123’ünde (%13.7) buşon tespit edildi. Buşon prevalansı 18 yaş altında %10.2, 18-65 yaş grubunda %13.0 ve 65 yaş üstü hastalarda %23.2 olarak saptandı. Yaş arttıkça buşon görülme sıklığı artmaktaydı (p<0.05). Buşonlar hastaların 573’ünde (%51.0) tek, 550’sinde (%49.0) ise çift taraşı idi. Tek taraşı buşonların yüzde 52.9’u sağ, yüzde 47.1’i ise sol tarafta izlendi. Ancak bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Dış kulak yolunda yabancı cisim görülme yıllık prevalansı %0.9 olarak hesaplandı. Sonuç: Devlet Hastanesi KBB polikliniğine başvuran hastalar bağlamında Boğazlıyan ve çevresinde buşon görülme sıklığı %13.7’dir. Yaş ilerledikçe buşon görülme sıklığı artmaktadır..

Anahtar Kelimeler: Buşon, sıklık, Türkiye.

The frequency of cerumen in Bogazl›yan Area

Ali Yüksel1
Boğazlıyan Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Dr., Yozgat

Objective: To determine the frequency of cerumen and some clinical and epidemiological features of cerumen cases in Bo¤azl›yan area. Methods: 8203 people attending to Ear Nose and Throat outpatient clinic, and underwent otoscopic examination between May 2012 and May 2013 were included in the study. The existence of cerumen impaction and affected side were recorded and analysed according to age and gender. Additionally, foreign bodies were also recorded. Results: Cerumen was detected in 1123 patients (13.7%). The frequency of cerumen was 10.2% among patients younger than 18 years old, 13.0% between 18-65 years old and 23.2% among patients older than 65 years old. There was positive correlation between the frequency of cerumen and age. The cerumens were unilateral in 573 patients (51%) and bilateral in 550 patients (49%). Of unilateral cerumens 52.9% were in the right ear and 47.1% in the left ear. However there was no statistically significant difference between two ears. The frequency of foreign body in the external auditory canal was detected as 0.9%. Conclusions: The frequency of cerumen has been detected as 13.7% in Bo¤azl›yan area among the patients attended to Ear Nose and Throat outpatient clinics of State Hospital. The frequency of cerumen increases with increased age.

Keywords: Cerumen, frequency, Turkey.

Ali Yüksel. The frequency of cerumen in Bogazl›yan Area. Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(1): 2-4
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale