ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 18 (1)
Cilt: 18  Sayı: 1 - 2014
BAŞMAKALE
1.
Sırada ne var?
What's next?
Dilek Güldal
doi: 10.2399/tahd.14.00001  Sayfa 1
Makale Özeti

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Orta Anadolu’da Boğazlıyan Bölgesi’nde buşon görülme sıklığı
The frequency of cerumen in Bogazl›yan Area
Ali Yüksel
doi: 10.2399/tahd.14.52971  Sayfalar 2 - 4

3.
Manisa ilinde aile hekimlerinin 2011 yılındaki iş yükü ve insan gücünün değerlendirilmesi
Assessment of workload and human capacity of family physicians in Manisa province in 2011
Ziya Tay, Ayşe Nur Tuncal, Gonca Atasoylu, Mustafa Sertel, Galip Köroğlu
doi: 10.2399/tahd.13.58561  Sayfalar 5 - 15

4.
Akademik aile hekimliği bölümlerinin 20 yılı: Geliflimsel süreç üzerine bir de¤erlendirme
Twenty years of academic family medicine departments in Turkey: an overview on the developmental process
Okay Başak, Dilek Güldal
doi: :10.2399/tahd.14.00016  Sayfalar 16 - 24

5.
Kadınların hayatındaki başka bir dönem: Menopoz ve menopozun yaşam kalitesine etkisi
Another period of women’s life: menopause and its impact on quality of life
Ayşegül Uludağ, Ayşe Nur Çakır Güngör, Meryem Gencer, Erkan Melih Şahin, Emine Coşar
doi: 10.2399/tahd.14.38415  Sayfalar 25 - 30

6.
Rahim içi araç (RİA) uygulaması için başvuranların bilgi düzeyleri*
Patient's knowledge level about intrauterin device application
Can Öner, Binali Çatak, Berrin Telatar
doi: 10.2399/tahd.14.01365  Sayfalar 31 - 34

7.
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği’ne başvuran 65 yaş üstü hastalarda polifarmasi ve tamamlayıcı tedavi kullanımlarının değerlendirilmesi
Evaluation of polypharmacy and complementary therapy use in patients ?65 years, attending to Family Medicine Outpatient Clinic of fiiflli Etfal Training and Research Hospital
Çiğdem Taşkın Şayir, Sinem Aslan Karaoğlu, Dilek Evcik Toprak
doi: 10.2399/tahd.14.35220  Sayfalar 35 - 41

8.
Ankara ili Yenimahalle ilçesinde birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran bireylerde tütün bağımlılığı ve ilişkili risk faktörleri
Nicotine dependence and related risk factors at individuals admitted to primary care units in Ankara Yenimahalle
Tijen Şengezer, Fazilet Sivri, Nesrin Dilbaz, Didem Sunay
doi: 10.2399/tahd.14.38247  Sayfalar 42 - 48

OLGU SUNUMU
9.
Nifedipine bağlı dişeti büyümesi: Olgu sunumu
Nifedipine-induced gingival overgrowth: a case report
Makbule Neslişah Tan, Ediz Yıldırım
doi: 10.2399/tahd.14.94627  Sayfalar 49 - 51

EDITÖRE MEKTUP
10.
Editöre Mektup

doi: 10.2399/tahd.13.58661  Sayfa 52
Makale Özeti

LookUs & Online Makale