ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Hasta merkezli klinik yöntem: Aile hekimliği bakış açısı [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(2): 73-85 | DOI: 10.2399/tahd.13.00073

Hasta merkezli klinik yöntem: Aile hekimliği bakış açısı

Kasım 2012’de İzmir’de düzenlenen Aile Hekimliği Araştırma Günleri’nde bir konuşma olarak sunulmuş olan bu makalede, aile hekimliğinde hasta merkezli klinik yöntem anlatılmaktadır. Yöntemin dört bileşeninin tanımlanmasının yanı sıra, hasta merkezliliğin hastalar için neden önemli olduğu da tartışılmıştır. Makalede ayrıca hasta merkezli bakımın tanı ve tedavideki rolü de vurgulanmıştır. Bu alandaki araştırmalarımız, hasta merkezli bakım ile ilgili yapılacak çalışmalar için hem bir rehber olacak hem de motivasyon sağlayacaktır. Dünyada bu konuda yapılmış ve yöntemin, hastaların kendilerine sunulan hizmet ile ilgili algıları ve kendi sağlıkları üzerindeki olumlu etkisini gösteren çalışmalara atıfta bulunulmuştur. Son olarak hasta merkezliliği öğrenmenin ve öğretmenin etkin yolları tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, hasta merkezli hekimlik, hastahekim ilişkisi.

The patient-centered clinical method: a family medicine perspective

This paper describes the patient-centered clinical method for family practice. It was presented as a speech at the Family Medicine Research Days, Izmir, November 2012. As well as describing, in depth, the four components of the patient-centered clinical method, I also cover the reasons why patient-centeredness is important to patients. I offer examples that explain how patientcentered care has a role in diagnosis and cure. Our own research studies provide guides to encourage others to conduct research on patient-centered care. I cite worldwide research which has found that patient-centered care has a positive influence on patient perceptions of their care and on their own health. Finally, I describe the effective ways that patient-centeredness can be taught and learned.

Keywords: Family practice, patient-centered medicine, patientphysician relationship

. The patient-centered clinical method: a family medicine perspective. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(2): 73-85
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale