ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 17 (2)
Cilt: 17  Sayı: 2 - 2013
KLINIK MAKALE
1.
Yazarlık
Authorship
Okay Başak
doi: 10.2399/tahd.13.00049  Sayfalar 49 - 50
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
15-49 yaş arası annelerin anne sütü ile ilgili uygulamaları ve etki eden faktörler
Breastfeeding related practices of 15-49 years old mothers and influencing factors
Betül Battaloğlu İnanç
doi: 10.2399/tahd.13.63835  Sayfalar 51 - 55

3.
Anti HCV seropozitif kişilerde moleküler HCV RNA test sonuçlarının değerlendirilmesi
The assessment of molecular HCV RNA test results on anti HCV seropositive people
Cem Çelik, Mustafa Gökhan Gözel, Fatma Dayı, Rakibe Kaygusuz, Mustafa Zahir Bakıcı
doi: 10.2399/tahd.13.66376  Sayfalar 56 - 59

4.
5-15 yaş arası astımlı çocuklar›n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri
Sociodemographic characteristics and risk factors of children 5-15 years of age with asthma
Nurgül Önder, Sami Hatipoğlu, Betül Battaloğlu İnanç, Derya Sıkar
doi: :10.2399/tahd.13.09719  Sayfalar 60 - 64

5.
Tıp fakültesi ve konservatuvar öğrencilerinde fibromiyalji sıklığının karşılaştırılması.
Comparison of fibromyalgia prevalence in medical school and music academy students
Ümit Seçil Demirdal, Nazlı Şensoy, Didem Darıcı, Bengü Türemenoğulları, Mehmet Sezen, Ömer Kenanoğlu
doi: 10.2399/tahd.13.20592  Sayfalar 65 - 69

OLGU SUNUMU
6.
Fetiflizm ve voyörizm birlikteliği: Bir olgu sunumu
Fetishism and voyeurism comorbidity: a case report
Hülya Ertekin, Hatice Yardım Özayhan, İbrahim Eren, Yusuf Haydar Ertekin
doi: 10.2399/tahd.13.39974  Sayfalar 70 - 72

KLINIK MAKALE
7.
Hasta merkezli klinik yöntem: Aile hekimliği bakış açısı
The patient-centered clinical method: a family medicine perspective

doi: 10.2399/tahd.13.00073  Sayfalar 73 - 85

ORIJINAL ARAŞTIRMA
8.
Aile Hekimliği Akademisi (AHAD) 3. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri II
Abstracts presented at the Third Family Medicine Research Days, 8-11 November 2012, ‹zmir, Turkey. Part II

doi: 10.2399/tahd.13.00086  Sayfalar 86 - 94
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale