ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 16 (3)
Cilt: 16  Sayı: 3 - 2012
KLINIK MAKALE
1.
1997'den bugüne
Since 1997
Haluk Çağlayaner
doi: 10.2399/tahd.12.105  Sayfalar 105 - 106
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Aile hekimliği çekirdek yeterlilikleri hastaların beklentileri ile uyuşmakta mıdır?
Do the core competencies of family medicine relevant to patients’ expectations?
Dilek Güldal, Tolga Günvar, Vildan Mevsim, Emel Kuruoğlu, Ediz Yıldırım
doi: 10.2399/tahd.12.107  Sayfalar 107 - 112
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Uzman olmayan hekimlerin sürekli mesleksel geliflim ve öğrenme gereksinimleri: Kesitsel bir çalışma
Continuous professional development and learning needs of physicians without vocational training: a cross-sectional study
Kenan Topal, Esra Saatçı, Ramazan Baştürk, Neşe Çallı Demirkan
doi: 10.2399/tahd.12.113  Sayfalar 113 - 118
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Obezite hirsutizmli kadınlarda hirsutizmin şiddetini artırır.
Obesity increases the severity of hirsutism in hirsute women.
Filiz Cebeci, Nahide Onsun, Ayşe Pakdemir, Ayşe Cinkaya, Hande Arda
doi: 10.2399/tahd.12.119  Sayfalar 119 - 122
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Safra taşı olan olgularda lipid profilleri
Lipid profiles of patients with gallstones
Can Ömer, Mehmet Celalettin Güneri
doi: 10.2399/tahd.12.123  Sayfalar 123 - 126
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
6.
Güvensiz internet kullanımı ile ilgili bir olgu sunumu: Sanal taciz
A case report about unsafe use of internet: online harassment
Mustafa Talip Şener, Turan Set, Onur Burak Dursun
doi: 10.2399/tahd.12.127  Sayfalar 127 - 129
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KLINIK MAKALE
7.
Aile hekimliği uzmanlarının e¤itimi ve birinci basamak aile hekimliği uygulamasında eğitim
The training of family medicine specialists and training in general practice
Niels Kristian kjaer
doi: 10.2399/tahd.12.130  Sayfalar 130 - 140
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Aile Hekimliıi Akademisi (AHAD) 2. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri
Abstracts presented at the Second Family Medicine Research Days, 13-15 April 2012, Istanbul, Turkey

doi: 10.2399/tahd.12.141  Sayfalar 141 - 152
Makale Özeti |Tam Metin PDF

HABER
9.
Aile Hekimliği Araştırma Günleri’nin üçüncüsü gerçekleştiriliyor

Sayfa 153
Makale Özeti

10.
WONCA Avrupa 2015 İstanbul Kongresi

Sayfa 154
Makale Özeti

LookUs & Online Makale