ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 19 (1)
Cilt: 19  Sayı: 1 - 2015
HABER
1.
2014’e genç bir bakış
Fethi Sada Zekey, Demet Merder Çoşkun, Fikret Merter Alanyalı, Canan Tuz, Berk Geroğlu
Sayfa 0
Makale Özeti

KLINIK MAKALE
2.
Tükenmişlik
Burnout
Okay Başak
doi: 10.15511/tahd.15.01001  Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
3.
Ebeveynlerin çocuklarının beslenme durumu hakkındaki görsel algıları ve iştah ile ilişkisi
Parents’ visual perceptions about their child’s nutritional status and association with appetite
Resul Yılmaz, Samet Özer
doi: 10.15511/tahd.15.01003  Sayfa 3
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Sağlık alanında sosyoekonomik düzey belirleme: Tıbbi araştırmalarda doğru uyguluyor muyuz?
Socio-economic status evaluation in medicine: Are we doing the right thing in medical research?
Altuğ Kut, Funda Salgür
doi: 10.15511/tahd.15.01004  Sayfalar 4 - 13

ORIJINAL ARAŞTIRMA
5.
İlkokul çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı ve risk faktörleri
Obesity frequency in school children and related risk factors
Çagatay Savaşhan, Oktay Sarı, Ümit Aydoğan, Muhammed Erdal
doi: 10.15511/tahd.15.01014  Sayfalar 14 - 21

6.
Toplu taşıma araçlarını kullanan sürücülerde tükenmişlik durumu: Kesitsel bir çalışma*
Burnout of the public transportation vehicle drivers: A cross sectional study
Sabah Tüzün, Arzu Uzuner, Ahmet Öztürk, Mehmet Akman
doi: 10.15511/tahd.15.01022  Sayfalar 22 - 30

7.
Koroner arter hastalarında bir risk belirleyicisi olarak hesaplanan serum osmolalite değeri
Estimated serum osmolality value as a risk predictor for coronary heart disease
Hakan Demirci, Ufuk Aydın, Yasemin Üstündağ Budak, Yıldırım Çınar
doi: 10.15511/tahd.15.01031  Sayfalar 31 - 36

8.
Aydın merkez ilçede kolorektal kanser taramasına ilişkin bilgi, tutum ve engeller
Knowledge of, attitudes toward, and barriers to participation of colorectal cancer screening in Aydın central region
Nur Şeyda Şahin, Bayram Ali Üner, Mehmet Aydın, Ayşen Akçan, Ayfer Gemalmaz, Güzel Dişçigil, Serpil Demirağ, Okay Başak
doi: 10.15511/tahd.15.01037  Sayfalar 37 - 48

OLGU SUNUMU
9.
Otoimmün poliglandüler sendromlu bir olgu sunumu
Autoimmune polyglandular syndrome: a case report
Burcu Doğan, Ayşe Arzu Akalın, Eylem Karaalp, Alev Ergişi, Aytekin Oğuz
doi: 10.15511/tahd.15.01048  Sayfalar 58 - 61

LookUs & Online Makale