ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 20 (1)
Cilt: 20  Sayı: 1 - 2016
HABER
1.
Vasco da Gama Türkiye Değişim Ekibi’nden yeni bir deneyim: Prekonferans 2015 Hatay, İzmir ve İstanbul değişim programları

Sayfa 0
Makale Özeti

KLINIK MAKALE
2.
Aile hekimliği dergileri
Family medicine journals
Okay Başak
doi: 10.15511/tahd.15.21601  Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
3.
Tıpta uzmanlık mevzuatında aile hekimliği uzmanlığının evrimi
Evolution of family medicine specialty in legislations
İlhami Ünlüoğlu, Uğur Bilge
doi: 10.15511/tahd.15.21604  Sayfalar 3 - 4
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Türkiye’de palyatif bakımda uygulama ve anlayış farklılıkları
Differences on comprehension and practice in palliative care in Turkey
Ali Ramazan Benli, Zeynel Abidin Erbesler
doi: 10.15511/tahd.15.21605  Sayfalar 5 - 6
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
5.
Gebelerin gebelik izlemleri, gebelikleri ile ilgili bilgi düzeyleri ve etkileyen faktörler
Knowledge levels of pregnants on their pregnancy and the related factors
Hasan Pirdal, Bektaş Murat Yalçın, Mustafa Ünal
doi: 10.15511/tahd.15.21606  Sayfalar 7 - 15

6.
Annelerin çocuklarında antibiyotik kullanımına ilişkin yaklaşımları: Kısa bilgilendirme ne kadar etkili?
Mothers’ approach on the use of antibiotics in children: how effective is short information?
Ceren Karaman Kenesarı, Nilgün Özçakar
doi: 10.15511/tahd.15.21614  Sayfalar 16 - 22

7.
Statin tedavisinde hasta uyumu: Medya ne kadar etkili?
Patient compliance to statin treatment: how effective is the media?
Gökhan Dincer, Zeynep Sayın Dincer, Aybüke Demir Alsancak, Yakup Alsancak, Enes Gümüş, Oğuz Tekin
doi: 10.15511/tahd.15.21617  Sayfalar 23 - 28

8.
Aile sağlığı merkezine başvuran kadınlarda idrar kaçırma sıklığı
Urinary incontinence frequency in women who applied to the family health center
Fatih Özcan, Cüneyd Özkürkçügil, Nilay Etiler
doi: 10.15511/tahd.15.21611  Sayfalar 29 - 32

9.
Anadolu tıp tarihi - Bölüm I
The history of medicine in Anatolia - 1st Part
Bektaş Murat Yalçın, Mustafa Ünal, Hasan Pirdal, Yasin Selçuk
doi: 10.15511/tahd.15.21621  Sayfalar 33 - 44

OLGU SUNUMU
10.
Katarakt ve hipokalsemi: Tiroidektomi öyküsü olan bir olgu
Cataract and hypocalcemia: A case with a history of thyroidectomy
Hülya Parıldar, Ayşe Yeşim Oral
doi: 10.15511/tahd.15.21625  Sayfalar 45 - 47

LookUs & Online Makale