ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 22 (1)
Cilt: 22  Sayı: 1 - 2018
KLINIK MAKALE
1.
Dergimizin yeni cildi ve ilk sayısı
The new volume of our magazine and first issue
Esra Saatçı
doi: 10.15511/tahd.187.00101  Sayfa 1
Makale Özeti

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Erciyes Üniversitesi Hastanesi polikliniklerine başvuran hastaların Aile Hekimliği uygulamasından memnuniyet durumu
The satisfaction of the people about Family Medicine who admitted to outpatient clinics of Erciyes University Hospital
Hasan Durmuş, Ahmet Timur, Serkan Yıldız, Fevziye Çetinkaya
doi: 10.15511/tahd.18.00102  Sayfalar 2 - 11

3.
Yetişkin bireylerde kardiyovasküler hastalık riskinin değerlendirilmesi
Assessment of cardiovascular disease risk in adults
Ahmer Eray, Turan Set, Elif Ateş
doi: 10.15511/tahd.18.00112  Sayfalar 12 - 19

4.
Akılcı ilaç kullanımı: Düzce’de Aile Hekimlerinin bilgi ve davranışları
Knowledge and Behaviors of Family Physicians in Düzce
Muammer Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Mustafa Özyörük, Fatih Turunç, Naile Gürleyik Erkman, Ali Kınalıkaya, Evren Arslan
doi: 10.15511/tahd.18.00120  Sayfalar 20 - 27

5.
Aile Hekimliği polikliniğine başvuran hastaların kanser taramalarına ilişkin yaklaşımlarının değerlendirilmesi
Evaluation of the patients who apply to family medicine policlinic
Hakan Tekpınar, Zeynep Aşık, Mehmet Özen
doi: 10.15511/tahd.18.00128  Sayfalar 28 - 36

LookUs & Online Makale