ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Aile hekimliği polikliniğine sporcu sağlık raporu için başvuran preeksitasyon sendromlu bir hasta: Olgu sunumu [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(1): 42-46 | DOI: 10.15511/tahd.18.00142

Aile hekimliği polikliniğine sporcu sağlık raporu için başvuran preeksitasyon sendromlu bir hasta: Olgu sunumu

Ali Ramazan Benli, Aybala Cebecik, Süleyman Ersoy, Didem Sunay
Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye

Spora katılım öncesi muayene, aile hekimliği pratiğinde sorumluluğu artıran önemli bir durumdur. Sporda ani ölümlerin nedenlerinden birisi de kalpte ileti bozukluklarıdır. Wolf- Parkinson White sendromu elektrokardiyogramda kısa PR mesafesi ile karşımıza çıkan kısa PR sendromlarından biridir. Bu olguda aile hekimliği polikliniğinde spora katılım öncesi muayene için gelen, herhangi bir yakınması olmayan 14 yaşında kız çocuğunun çekilen EKG’ sinde kısa PR sendromu tespit edilmesi konu edilmiştir. Kardiyolojiye sevk edilen hastaya kardiyoloji tarafından ablasyon tedavisi uygulanmıştır. Bu olgu çerçevesinde aile hekimliğinde spora katılım öncesi muayene için başvuranlarda kardiyak değerlendirmenin önemini vurgulamak amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, preeksitasyon sendromları, spor, fizik muayene

A patient with pre-excitation syndrome who applied to family practice office for pre-accession examination for sports: A case report

Ali Ramazan Benli, Aybala Cebecik, Süleyman Ersoy, Didem Sunay
Karabük University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Karabük, Türkiye

Pre-accession examination in sports is an important issue that increases the responsibility for family medicine practice. Heart conduction disorders are among causes of sudden death in sports. Wolf-Parkinson White syndrome is an example of short PR syndromes presenting with a short PR interval in the electrocardiogram (ECG). In this case, a short PR syndrome was detected in the ECG of a 14-year-old girl with no previous complaints and came for a pre-accession examination in the family medicine clinic. The patient was referred to a cardiologist and there she received ablation therapy subsequently. Within the context of this case, we aimed to emphasize the importance of cardiac evaluation in family practice, in patients who applied for pre-accession examination for sports.

Keywords: Family practice, pre-excitation syndromes, sports, physical examination

Ali Ramazan Benli, Aybala Cebecik, Süleyman Ersoy, Didem Sunay. A patient with pre-excitation syndrome who applied to family practice office for pre-accession examination for sports: A case report. Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(1): 42-46

Sorumlu Yazar: Ali Ramazan Benli
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale