ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 22 (4)
Cilt: 22  Sayı: 4 - 2018
DERLEME
1.
Düzeltme: Göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran hastaların inhaler kullanım becerilerinin araştırılması
Erratum: Inhaler device usage skills in patients at pulmonology clinics
Şeyma Başlılar, Bengü Şeylan, Gülay Oludağ, Nesrin Sarıman
doi: 10.15511/tahd.18.0026  Sayfa 0

KLINIK MAKALE
2.
17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi
17th National Family Medicine Congress
Esra Saatçı
doi: 10.15511/tahd.18.00471  Sayfa 175
Makale Özeti

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Kırsalda yaşayan kadınlarda obezite, yaşam kalitesi ve ruhsal durum i·lişkisi
The relationship between obesity, quality of life and psychological state in women living in rural areas
Nilüfer Emre, Mehmet Öner
doi: 10.15511/tahd.18.00472  Sayfalar 176 - 184

4.
Lise öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ve uyku kalitesi
Social media dependency and sleep quality in high school students
Nurcan Akbaş Güneş, Derya İren Akbıyık, Cenk Aypak, Süleyman Görpelioğlu
doi: 10.15511/tahd.18.00475  Sayfalar 185 - 192

5.
Kırsal bir bölgede aile hekimliği polikliniğine başvuran yetişkinlerin ağız sağlığı konusunda bilgi ve davranışları*
Knowledge and behaviors about oral health of adults admitted to family medicine clinic in a rural area*
Ezgi Ağadayı, Selma Aydın, Sinem Nemmezi Karaca, Hatice Küçükceran, Bahar Teker
doi: 10.15511/tahd.18.00493  Sayfalar 193 - 201

6.
Tokat i·linde aile sağlığı merkezi sağlık çalışanlarının yaşlı ayrımcılığına i·lişkin tutumları
Attitudes of health care workers working at family health centers in tokat towards ageism
Aygül Kıssal, Fatih Okan
doi: 10.15511/tahd.18.00494  Sayfalar 202 - 212

7.
Aile hekimliğinde ağız ve diş sağlığı: Asistan hekimlerin bilgi ve tutumları
Oral and dental health in family medicine: Knowledge and attitudes of resident physicians
Duygu Efeoğlu Bayram, Nurcan Akbaş Güneş, Derya İren Akbıyık, Cenk Aypak, Süleyman Görpelioğlu
doi: 10.15511/tahd.18.00492  Sayfalar 213 - 221

LookUs & Online Makale