ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 25 (2)
Cilt: 25  Sayı: 2 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - III

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa VI

4.
Yayın Kuralları
Instructions for Authors

Sayfalar VII - VIII

5.
Editörden
Editorial

Sayfa IX

DERLEME
6.
COVID-19 Pandemisinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Aile Hekimliği Yaklaşımı
Post Traumatic Stress Disorder in the COVID-19 Pandemic: A Family Medicine Approach
Hüseyin Serinçay, Gökçe Mat, Ersin Ülger, Alis Özçakır, Züleyha Alper, Yeşim Uncu
doi: 10.5222/tahd.2021.58066  Sayfalar 37 - 46

ORİJİNAL ARAŞTIRMA
7.
Obezite Merkezine Kayıtlı Hastalarda D Vitamini Düzeyinin Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisi
The Relationship of Vitamin D Status with Body Mass Index Among Obese Patients Registered to the Obesity Center
Mahcube Çubukçu, Eda Türe, Bahadır Yazıcıoğlu, Erdinç Yavuz
doi: 10.5222/tahd.2021.42714  Sayfalar 47 - 52

8.
Erişkin Kişilerin Kolorektal Kanser Risk Faktörleri ve Erken Tanı Yöntemleri Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi
Examining the Knowledge, Attitudes and Behaviors of Adults about Colorectal Cancer Risk Factors and Early Diagnosis Methods
Esra Sancaktar, Özge Tuncer
doi: 10.5222/tahd.2021.63825  Sayfalar 53 - 58

9.
Aile Hekimlerinin Vertigo Farkındalığının Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma
Evalution of Family Physician’s Awareness of Vertigo: A Cross-sectional Study
İrfan Kara, Muhammed Gazi Yıldız, Raziye Şule Gümüştakım, Adem Doğaner, Saime Sağıroğlu, Nagihan Bilal, İsrafil Orhan
doi: 10.5222/tahd.2021.35744  Sayfalar 59 - 65

OLGU SUNUMU
10.
Kronik İshal ile Prezante Olan İnek Sütü ve Yumurta Alerjisi, Olgu Sunumu
Cow's Milk and Egg Allergy Presented With Chronic Diarrhea, Case Report
Sadiye Şener Çalışkan, Nurten Karataş
doi: 10.5222/tahd.2021.47955  Sayfalar 66 - 68

LookUs & Online Makale