ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 26 (3)
Cilt: 26  Sayı: 3 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - III

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa IV

4.
Yayın Kuralları
Instructions for Authors

Sayfalar V - VII

5.
Editörden
Editorial

Sayfa VIII

DERLEME
6.
Bir Gebeliğe Hazırlanmak: Prekonsepsiyonel-interkonsepsiyonel Bakım ve Danışmanlık
Getting Ready for A Pregnancy: Preconception-interconception Care and Counseling
Işık Gönenç, Emine Zeynep Tuzcular Vural
doi: 10.54308/tahd.2022.08379  Sayfalar 77 - 87

ORİJİNAL ARAŞTIRMA
7.
Altmış Yaş ve Üzeri Hastaların İlaç Uyuncu Konulu Bir Eğitim Çalışması
An Education Study on the Medication Compliance of 60 Years and Older Individuals
Müge Yüksel Güner, Melike Kara, Nurtaç Kavukcu, Murat Çevik, Yasemin Gören, Dilber Kocaarslan, Tijen Şengezer, Dilek Aslan
doi: 10.54308/tahd.2022.81300  Sayfalar 88 - 94

8.
Birinci Basamak Sağlık Hizmet Sunumunda Algılanan Sosyal Destek ile Psikiyatrik Belirtiler Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Investigation of The Relationship Between Perceived Social Support and Psychiatric Symptoms In Primary Health Care Delivery
Ferit Şahin, Murat Çakmak
doi: 10.54308/tahd.2022.83803  Sayfalar 95 - 101

9.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Sağlık İnanış Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Turkish Validity and Reliability Study of the Traditional and Complementary Medicine Health Belief Questionnaire
Süleyman Görpelioğlu, Fadime Uslu, Canan Emiroğlu, Cenk Aypak
doi: 10.54308/tahd.2022.83007  Sayfalar 102 - 107

10.
Anaokulu Çocuklarının Teknolojik Alet Kullanımı, Ebeveynlerinin Tutum ve Davranışları
Use of Technological Devices and Their Parents’ Attitude and Behavior Among Kindergarten Children
Hüsniye Yıldız, Serdar Öztora, Hamdi Nezih Dagdeviren
doi: 10.54308/tahd.2022.32448  Sayfalar 108 - 115

11.
Aile Hekimlerinin Görüşme ve İlişkisel Empati Becerisinin Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyine Etkisi
The Effect of Family Physicians’ Consultation and Relational Empathy Skills on the Level of Satisfaction with Primary Health Care
Furkan Şakiroğlu, Yasemin Çayır
doi: 10.54308/tahd.2022.50570  Sayfalar 116 - 123

12.
Hastanede Yatan COVID-19 Tanılı Hastalarda Yoğun Bakım Gereksinimini Etkileyen Faktörler
Factors Associated with Admission to the Intensive Care Unit in Hospitalized Patients with a Diagnosis of COVID-19
Filiz Baran Akpınar, Merve Tuncer, Elifnur Yazıcı, Akın Dayan
doi: 10.54308/tahd.2022.29484  Sayfalar 124 - 130

LookUs & Online Makale