ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 27 (4)
Cilt: 27  Sayı: 4 - 2023
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar I - II

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa III

4.
Yayın Kuralları
Instructions for Authors

Sayfalar IV - V

5.
Editörden
Editorial

Sayfalar VI - VII

ORİJİNAL ARAŞTIRMA
6.
Menopozal Dönemdeki Semptomlar ve Yaşam Kalitesi Arasında İlişki
The Correlation Between Symptoms In The Menopausal Period And Life Quality
Güner Kurt, Güzin Zeren Öztürk, Gürsoy Burak Kurt
doi: 10.54308/tahd.2023.84856  Sayfalar 77 - 87

7.
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Human Papillomavirüs ve Human Papillomavirüs Aşısı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Knowledge, Attitudes and Behaviors of Medical Faculty Students about HPV and HPV Vaccine
Rahime Yılmaz Özdemir, Kamile Marakoğlu, Muslu Kazım Körez
doi: 10.54308/tahd.2023.96630  Sayfalar 88 - 94

8.
Aile Hekimliğine Başvuran Bireylerde Yeme Bozukluğu Sıklığı ve Sağlık Algısı ile İlişkisi
The Frequency of Eating Disorders in Individuals Applying to Family Medicine and its Relationship with Health Perception
Nur Demirbaş, Derya Işıklar Özberk, Ayşe Özlem Kılıçaslan
doi: 10.54308/tahd.2023.72602  Sayfalar 95 - 101

9.
Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastalarda Üriner Sistem Enfeksiyon Etkenlerinin ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Urinary Tract Infection Agents and Antibiotic Susceptibility in Patients Receiving Home Care
Nur Şimşek Yurt, Esra Böcek Aker, Erdinç Yavuz
doi: 10.54308/tahd.2023.24582  Sayfalar 102 - 108

10.
Sanal Aile Sağlığı Merkezi Kurma Deneyimi: Nitel Bir Araştırma
The Experience of Establishing a Family Health Center without Population and Service Building: A Qualitative Study
Bahadır Yazıcıoğlu, Tümay Kırışoğlu, Hatice Öz, Muhammet Ali Oruç
doi: 10.54308/tahd.2023.40326  Sayfalar 109 - 117

11.
Evlilik Uyumuna Bilişsel Esnekliğin Etkisi
The Effect of Cognitive Flexibility on Marital Adjustment
Gamze İmamoğlu, Ayşe Pınar Balakbabalar, Onur Öztürk
doi: 10.54308/tahd.2023.43043  Sayfalar 118 - 124

HABERLER
12.
Belçika Değişim Programı, European Young Family Doctors Movement (EYFDM) Prekonferansı ve WONCA Avrupa 2023 Konferansı Deneyimlerimiz
Our Experiences in Belgium Exchange Programme, European Young Family Doctors Movement (EYFDM) Preconference and WONCA Europe 2023 Conference
Gülşah Onur, Mehmet Ali Aslan
doi: 10.54308/tahd.2023.48039  Sayfalar 125 - 127
Makale Özeti |Tam Metin PDF

13.
2023 European Young Family Doctors’ Movement (EYFDM) Doboj, Bosna Hersek Değişim Programı’ndan Arda Kalanlar
2023 European Young Family Doctors’ Movement (EYFDM) Doboj-Bosnia and Herzegovina Exchange Program Observations
Şeyma Handan Akyön
doi: 10.54308/tahd.2023.78941  Sayfalar 128 - 130
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale