ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 3 (4)
Cilt: 3  Sayı: 4 - 1999
1.
OSTEOPOROZDA EGZERSİZ VE FİZYOTERAPİ-REHABİLİTASYON
EXERCISE AND PHYSIOTERAPY-REHABILITATION IN OSTEOPOROSIS
Serap İnal
Sayfalar 80 - 84
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
PROBİYOTİKLER VE PROBİYOTİKLERİN ÖNEMİ
THE ROLES OF PROBIOTICS AND PREBIOTICS
Dilek Molbay, Murat D. Çekin
Sayfalar 85 - 88
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
3.
Editöre Mektup

Sayfalar 89 - 90
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale