ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
PROBİYOTİKLER VE PROBİYOTİKLERİN ÖNEMİ [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1999; 3(4): 85-88

PROBİYOTİKLER VE PROBİYOTİKLERİN ÖNEMİ

Dilek Molbay1, Murat D. Çekin2
1Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi,Biolog,Öğretim Görevlisi.
2Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi,Aile Hkimliği Uzmanı,Yard.Doç.Dr.

Anahtar Kelimeler: Faydalı mikroorganizmalar,probiyotik,prebiyotik

THE ROLES OF PROBIOTICS AND PREBIOTICS

Dilek Molbay1, Murat D. Çekin2
1Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi,Biolog,Öğretim Görevlisi.
2Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi,Aile Hkimliği Uzmanı,Yard.Doç.Dr.

Keywords: Beneficial microorganisms,probiotic,prebiotic.

Dilek Molbay, Murat D. Çekin. THE ROLES OF PROBIOTICS AND PREBIOTICS. Türk Aile Hek Derg. 1999; 3(4): 85-88
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale