ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Yazarlık [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(2): 49-50 | DOI: 10.2399/tahd.13.00049

Yazarlık

Okay Başak1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Aydın


Authorship

Okay Başak1


Okay Başak. Authorship. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(2): 49-50
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale