ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Aile hekimliği uygulama eğitimi ve rotasyonlar [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(2): 85-87 | DOI: 10.2399/tahd.11.85

Aile hekimliği uygulama eğitimi ve rotasyonlar

Okay Başak1
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Aydın

Anahtar Kelimeler: Uygulama eğitimi, aile hekimliği, rotasyonlar.

Practical training and rotations in family medicine

Okay Başak1
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Aydın

Keywords: Practical training, family medicine, rotations.

Okay Başak. Practical training and rotations in family medicine. Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(2): 85-87
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale