ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 15 (2)
Cilt: 15  Sayı: 2 - 2011
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Birinci basamak hekimleri yaşam tarzı değişikliklerinde ne kadar kararlı?
How much are primary care physicians determined regarding lifestyle changes?
Tolga Günvar, Emel Kuruoğlu, Aynur Toksun, Armağan Erdem, Dilek Güldal
doi: 10.2399/tahd.11.43  Sayfalar 43 - 47
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Çocuklarda gece idrar kaçırma sıklığı ve ilişkili etkenler: Ankete dayalı kesitsel bir çalışma.
Enurezis prevalence in children and associated factors: a survey based cross-sectional study
Sebahat Gücük, Tamer Edirne, Seçil Günher Arıca, Yeşim Edirne, Vefik Arıca, Servet Alkan
doi: 10.2399/tahd.11.48  Sayfalar 48 - 52
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi’nin değerlendirmesi: 1997-2009
Evaluation of the Turkish Journal of Family Practice: 1997-2009
Nazan Karaoğlu, Mehmet Ali Karaoğlu
doi: 10.2399/tahd.11.53  Sayfalar 53 - 58
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
RİA kullanan kadınlarda RİA’nın Actinomyces türleri ve diğer bakterilerle kolonizasyonu.
Actinomyces and bacterial colonization in women using IUDs
Özlem Tanrıöver, E.Zeynep Tuzcular Vural, Işık Gönenç, Zehra Tezvaran, Gülboy Dönmezdemir
doi: 10.2399/tahd.11.59  Sayfalar 59 - 63
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
5.
Kronik hastalIklarIn önlenmesinde birincil yaklaşım: Tarama testleri
Primary prevention of chronic diseases: screening tests
Mahmut Kılıç
doi: 10.2399/tahd.11.64  Sayfalar 64 - 68
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Birinci basamak sağlık hizmetinde cinsel işlev bozukluklarına yaklaşım
Approach to sexual dysfuntion in primary health care
Hülya Akan, Sultan Doğan
doi: 10.2399/tahd.11.69  Sayfalar 69 - 76
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Sistemik aile hekimliği*
Systemic family medicine
Hakan Yaman, Melahat Akdeniz
doi: 10.2399/tahd.11.77  Sayfalar 77 - 80
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Aile hekimliğinde buşon tedavisi
Earwax treatment in family medicine
Özlem İlbi
doi: 10.2399/tahd.11.81  Sayfalar 81 - 84
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Aile hekimliği uygulama eğitimi ve rotasyonlar
Practical training and rotations in family medicine
Okay Başak
doi: 10.2399/tahd.11.85  Sayfalar 85 - 87
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Rotasyon Uygulamaları Üzerine Rapor

doi: 10.2399/tahd.11.88  Sayfalar 88 - 90
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale