ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
QUALICOPC: Birinci basamak sağlık hizmetlerini kalite, maliyet ve eşitlik açısından değerlendiren çok ülkeli bir çalışma* [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(2): 68-71 | DOI: 10.2399/tahd.12.068

QUALICOPC: Birinci basamak sağlık hizmetlerini kalite, maliyet ve eşitlik açısından değerlendiren çok ülkeli bir çalışma*

Mehmet Akman1, Sibel Kalaça2, Mehmet Sargın3, Bilge Tuncel4, İlhami Ünlüoğlu5, Mehmet Uğurlu6, Willemijn L.A Schafer7, Winenke G.W Boerma8, Peter P. Groenewegen9
1Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., İstanbul
2Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Prof. Dr., İstanbul
3Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyabet Polikliniği, Doç. Dr., İstanbul
4Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Dr., İstanbul
5Osmangazi Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Eskişehir
6Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Doç. Dr., Ankara
7NIVEL, Hollanda Sağlık Hizmetleri Araştırma Enstitüsü, Utrecht, MSc, Hollanda
8NIVEL, Hollanda Sağlık Hizmetleri Araştırma Enstitüsü, Utrecht, PhD, Hollanda
9Utrecht Üniversitesi Sosyoloji ve insan Coğrafyası Anabilim Dalı, Utrecht, Prof. Dr., Hollanda

Anahtar Kelimeler: Sağlık hizmet araştırması, kalite güvencesi, sağlık harcamaları.

QUALICOPC: a multi-country study evaluating quality, costs and equity in primary care

Mehmet Akman1, Sibel Kalaça2, Mehmet Sargın3, Bilge Tuncel4, İlhami Ünlüoğlu5, Mehmet Uğurlu6, Willemijn L.A Schafer7, Winenke G.W Boerma8, Peter P. Groenewegen9
1Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., İstanbul
2Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Prof. Dr., İstanbul
3Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyabet Polikliniği, Doç. Dr., İstanbul
4Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Dr., İstanbul
5Osmangazi Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Eskişehir
6Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Doç. Dr., Ankara
7NIVEL, Hollanda Sağlık Hizmetleri Araştırma Enstitüsü, Utrecht, MSc, Hollanda
8NIVEL, Hollanda Sağlık Hizmetleri Araştırma Enstitüsü, Utrecht, PhD, Hollanda
9Utrecht Üniversitesi Sosyoloji ve insan Coğrafyası Anabilim Dalı, Utrecht, Prof. Dr., Hollanda

Keywords: Health services research, Quality Assurance, health expenditures.

Mehmet Akman, Sibel Kalaça, Mehmet Sargın, Bilge Tuncel, İlhami Ünlüoğlu, Mehmet Uğurlu, Willemijn L.A Schafer, Winenke G.W Boerma, Peter P. Groenewegen. QUALICOPC: a multi-country study evaluating quality, costs and equity in primary care. Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(2): 68-71
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale