ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 16 (2)
Cilt: 16  Sayı: 2 - 2012
KLINIK MAKALE
1.
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi'nde yeni döneme girerken 2
Turkish Journal of Family Practice: at the beginning of a new era 2
Mehmet Akman
doi: 10.2399/tahd.12.053  Sayfalar 53 - 54
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Kanser hastalarında depresyon ve anksiyete düzeyleri ve hastalıkla başa çıkma tutumlarının ilişkisi.
Relationship between depression and anxiety levels and attitudes of coping with disease in cancer patients
Ümit Aydoğan, Yusuf Çetin Doğaner, Eyüp Borazan, Şeref Kömürcü, Necmettin Koçak, Bekir Öztürk, Ahmet Özet, Kenan Sağlam
doi: :10.2399/tahd.12.055  Sayfalar 55 - 60
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Otopark çalışanlarında kan kurşun, kadmiyum, krom ve total antioksidan düzeyinin değerlendirilmesi*,**
Evaluation of blood lead, cadmium, chromium and total antioxidant levels of car park workers
Hamdiye Arda Sürücü, Ebru Kale, Melihşah Ertem, Naime Canoruç
doi: 10.2399/tahd.12.061  Sayfalar 61 - 67
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
QUALICOPC: Birinci basamak sağlık hizmetlerini kalite, maliyet ve eşitlik açısından değerlendiren çok ülkeli bir çalışma*
QUALICOPC: a multi-country study evaluating quality, costs and equity in primary care
Mehmet Akman, Sibel Kalaça, Mehmet Sargın, Bilge Tuncel, İlhami Ünlüoğlu, Mehmet Uğurlu, Willemijn L.A Schafer, Winenke G.W Boerma, Peter P. Groenewegen
doi: 10.2399/tahd.12.068  Sayfalar 68 - 71
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
5.
Yaşlılarda sık görülen deri hastalıkları
Common skin diseases of the elderly
Adem Parlak, Nehir Küçükuslu, Ümit Aydoğan
doi: 10.2399/tahd.12.072  Sayfalar 72 - 82
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Amalgam dolguların insan dokuları üzerindeki etkileri
Effects of amalgam fillings on human tissues
Özlem Martı Akgün, Hakan Akgün
doi: 10.2399/tahd.12.083  Sayfalar 83 - 86
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Sigara içen, obez adolesan bir hastaya yaklaşım
Management of a adolescent and obese patient who visits Ondokuz May›s family practice smoking quitance polyclinic
Mustafa Ünal, B.Murat Yalçın, Hasan Pirdal
doi: 10.2399/tahd.12.087  Sayfalar 87 - 92
Makale Özeti

OLGU SUNUMU
8.
D hipervitaminozu: Olgu sunumu
D-hypervitaminosis: a case report
Selami Kara, Funda Yıldırım Baş, Kurtuluş Öngel
doi: 10.2399/tahd.12.093  Sayfalar 93 - 95
Makale Özeti |Tam Metin PDF

HABER
9.
11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Sayfalar 96 - 99
Makale Özeti

10.
Leonardo Euract Aile Hekimliği Eğitici Eğitimi Kursu ve deneyimlerim

Sayfalar 100 - 102
Makale Özeti

11.
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinin yeni bir üyesi: Aile hekimliği uzmanı

Sayfa 103
Makale Özeti

LookUs & Online Makale