ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Sırada ne var? [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(1): 1-1 | DOI: 10.2399/tahd.14.00001

Sırada ne var?

Dilek Güldal1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Yardımcı Editörü; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., İzmir


What's next?

Dilek Güldal1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Yardımcı Editörü; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., İzmir


Dilek Güldal. What's next?. Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(1): 1-1
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale