ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Cumhuriyet döneminde bulaşıcı hastalıklarla mücadele [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(2): 77-84 | DOI: 10.15511/tahd.16.21677

Cumhuriyet döneminde bulaşıcı hastalıklarla mücadele

Hilal Özkaya1
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kayışdağı Darulaceze Kurumu, Uzm. Dr. İstanbul, Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılları, birçok savaştan yeni çıkmış olan bir devletin, aynı zamanda birçok sağlık sorunu ve bulaşıcı hastalıkla da baş etmek zorunda olduğu bir dönemdir. Bu dönemde bulaşıcı hastalıklardan en sık rastlanılan verem, sıtma, frengi, trahom, çiçek ve kuduz hastalıkları ile mücadele, o dönemin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın önemli gündem maddesi olmuştur. Daha sonraki yıllarda da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları, bu hastalıklardan korunma ve tedavide büyük başarılar göstermiştir. Cumhuriyetin kuruluş döneminde, olanakların yetersizliğine rağmen başarıyla yürütülen sağlık çalışmaları, daha sonraki dönemlere de örnek olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet dönemi, bulaşıcı hastalıklarla mücadele

Fight against contagious diseases during the period of the republic

Hilal Özkaya1
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kayışdağı Darulaceze Kurumu, Uzm. Dr. İstanbul, Türkiye

The years of the foundation of the Turkish Republic is a time when the State, which had recently come out of many wars, had to cope with various health problems and infectious diseases. During that period, fighting against tuberculosis, malaria, syphilis, trachoma, varicella and rabies, the most common infectious diseases of the time, was the most important agenda item then for the Ministry of Health and Social Welfare. The Ministry of Health and Social Welfare showed great success in prevention and treatment of these diseases also in the subsequent years. The health works carried out successfully during the time of establishment of the Republic, despite insufficient opportunities, set an example for the subsequent periods.

Keywords: Republican era, contagious disease, fight against infection

Hilal Özkaya. Fight against contagious diseases during the period of the republic. Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(2): 77-84
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale