ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 20 (2)
Cilt: 20  Sayı: 2 - 2016
KLINIK MAKALE
1.
Yayın hayatında yirmi yılını geride bırakan bir dergi
A magazine, left behind twenty years in broadcasting
Dilek Toprak
doi: 10.15511/tahd.16.21648  Sayfalar 48 - 49
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Bir Aile Hekimliği polikliniğine başvuran kırk yaş altı populasyonda obezite ve insülin direnci oranları
Obesity and Insulin Resistance Rates in a Population Under 40 Years Old Who Admitted to a Family Medicine Outpatient Clinic
Uğur Bilge, Gözde Gültekin, Muzaffer Bilgin, İlhami Ünlüoğlu
doi: 10.15511/tahd.16.21650  Sayfalar 50 - 53

3.
Aydın’da sigara içiminin ve hipertansiyonla birlikteliğinin son 20 yıldaki değişimi
The evolution of smoking and hypertension association in last 20 years in the city of Aydın
Hilal Bektaş Uysal, Mustafa Burak Yaşar, Hulki Meltem Sönmez
doi: 10.15511/tahd.16.21654  Sayfalar 54 - 63

4.
Beden kitle indeksi düşük kişilerin biyopsikososyal yönden değerlendirilmesi
The biopsychosocial assessment of people with low body mass index
Funda Yıldırım Baş, Bahriye Arslan, Yasemin Türker
doi: 10.15511/tahd.16.21664  Sayfalar 64 - 71

5.
İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinde internet bağımlılığı: Çanakkale örneklemi
Internet addiction among eighth grade students: Çanakkale sample
Yusuf Haydar Ertekin, Hülya Ertekin, Ayşegül Uludağ, Murat Tekin
doi: 10.15511/tahd.16.21672  Sayfalar 72 - 76

6.
Cumhuriyet döneminde bulaşıcı hastalıklarla mücadele
Fight against contagious diseases during the period of the republic
Hilal Özkaya
doi: 10.15511/tahd.16.21677  Sayfalar 77 - 84

OLGU SUNUMU
7.
Oyuna adanmış yaşam: Bir olgu sunumu üzerinden internet oyun oynama bozukluğuna kısa bir bakış
Life commited to game: A short look to internet gaming disorder upon a case report
Aslı Sürer Adanır, Hicran Doğru, Esin Özatalay
doi: 10.15511/tahd.16.21685  Sayfalar 85 - 90

LookUs & Online Makale