ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Otopark çalışanlarında kan kurşun, kadmiyum, krom ve total antioksidan düzeyinin değerlendirilmesi*,** [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(2): 61-67 | DOI: 10.2399/tahd.12.061

Otopark çalışanlarında kan kurşun, kadmiyum, krom ve total antioksidan düzeyinin değerlendirilmesi*,**

Hamdiye Arda Sürücü1, Ebru Kale2, Melihşah Ertem3, Naime Canoruç4
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Diyarbakır
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Prof. Dr., Diyarbakır
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Prof. Dr., Diyarbakır

Anahtar Kelimeler: Otopark çalışanları, kurşun, kadmiyum, krom, total antioksidan kapasite.

Evaluation of blood lead, cadmium, chromium and total antioxidant levels of car park workers

Hamdiye Arda Sürücü1, Ebru Kale2, Melihşah Ertem3, Naime Canoruç4
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Diyarbakır
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Prof. Dr., Diyarbakır
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Prof. Dr., Diyarbakır

Keywords: Car park workers, lead, cadmium, chromium, total antioxidant capacity.

Hamdiye Arda Sürücü, Ebru Kale, Melihşah Ertem, Naime Canoruç. Evaluation of blood lead, cadmium, chromium and total antioxidant levels of car park workers. Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(2): 61-67
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale