ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
WONCA Avrupa Kongresi yaklaşırken… [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(3): 108-109 | DOI: 10.15511/tahd.15.02108

WONCA Avrupa Kongresi yaklaşırken…

Okay Başak1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Aydın


WONCA Europe Conference approaching…

Okay Başak1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Aydın


Okay Başak. WONCA Europe Conference approaching…. Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(3): 108-109
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale