ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Antenatal Kontrollerde PAP Smear Taraması ve Sonuçları [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(3): 111-115

Antenatal Kontrollerde PAP Smear Taraması ve Sonuçları

E. Zeynep Tuzcular Vural1, Işık Gönenç2, Nurettin Aka3, Gültekin Köse4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şef Muavini, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: PAP smear, antenatal kontrol, tarama

RESULTS OF PAP SMEAR SCREENING IN ANTENATAL EXAMINATIONS

E. Zeynep Tuzcular Vural1, Işık Gönenç2, Nurettin Aka3, Gültekin Köse4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şef Muavini, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

Keywords: PAP smear, antenatal controls, screening

E. Zeynep Tuzcular Vural, Işık Gönenç, Nurettin Aka, Gültekin Köse. RESULTS OF PAP SMEAR SCREENING IN ANTENATAL EXAMINATIONS. Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(3): 111-115
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale