ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 8 (3)
Cilt: 8  Sayı: 3 - 2004
1.
PAP Smear ile Servikal Kanser Taraması
SCREENING SERVICAL CANCER WITH PAP SMEAR
Hüsnü Gökaslan, Elif Esra Uyar
Sayfalar 105 - 110
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Antenatal Kontrollerde PAP Smear Taraması ve Sonuçları
RESULTS OF PAP SMEAR SCREENING IN ANTENATAL EXAMINATIONS
E. Zeynep Tuzcular Vural, Işık Gönenç, Nurettin Aka, Gültekin Köse
Sayfalar 111 - 115
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Ankara’da Bir Sağlık Ocağına Bağlı İlköğretim Okulları Birinci Sınıf Öğrencilerinde Genel Sağlık Taraması
HEALTH SCREENING FIRST CLASS STUDENTS IN PRIMARY EDUCATION WITHIN THE RESPONSIBILITIY AREA OF A HEALTH CENTER IN ANKARA
Songül A. Vaizoğlu, N.Ercüment Beyhun, Cengiz Beyan, Şule Dilman, Serap Erdoğan, Mehmet Sert, Sevgi Uçkaç, Abdullah Say, Ali Koçyiğit, Seçil İncekaş, Çağatay Güler
Sayfalar 116 - 119
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Haydarpaşa Numune Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Ünitesi Hizmetlerinin Değerlendirilmesi.
THE EVALUATION OF SERVICE GIVEN TO WOMEN IN HAYDARPA?A NUMUNE EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL, FAMILY PLANNING UNIT
Işık Gönenç, E.Zeynep Tuzcular Vural, Gültekin Köse, Nurettin Aka
Sayfalar 120 - 124
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Spina Bifida Hastalığında Görülen Ortopedik Sorunlara Genel Yaklaşım ve Tedavi Prensipleri
GENERAL APPROACH AND TREATMENT TO ORTHOPEDIC PROBLEMS IN PATIENTS WITH SPINA BIFIDA
Murat Bezer, Bülent Erol, Barış Kocaoğlu, Nuri Aydın, Osman Güven
Sayfalar 125 - 131
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Saldırılan Aile Hekimliği*

Sayfalar 132 - 137
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale